Comunicat i acció de la Unió de Pagesos davant la visita de la Consellera d’agricultura al Parc Agrari del Baix Llobregat

Manifest de la Unió de Pagesos

11 maig 2017

Unió de Pagesos de Catalunya al Baix Llobregat

Assabentats de la visita de la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació a la comarca

Assabentats que la Consellera no té intenció de reunir-se amb els representants dels sector agrari per conèixer quina és la realitat de l’agricultura a la comarca

Manifesta

Que els representants de la Unió de Pagesos de Catalunya a la Comissió Executiva i al Consell Plenari del Parc Agrari no participaran a la reunió prevista entre la Consellera i els membres d’aquests òrgans de govern. El Consorci del Parc Agrari és una administració que gestiona un espai agrari periurbà, però no ostenta la representativitat del sector agrari.

Que si la visita de la Consellera té per objectiu conèixer quina és la realitat del sector a la comarca i de les explotacions agràries que hi treballen, són els representants escollits democràticament els qui han d’interlocutar amb la Consellera.

Que el departament d’agricultura forma part d’aquest consorci des de l’any 2006, amb representació als òrgans de govern, però amb una participació i presència escassa en aquesta darrera legislatura. Ni el nivell de representació, ni el nivell d’aportacions econòmiques i/o polítiques, són les suficients i desitjables per a la contribució de la Generalitat de Catalunya en aquest espai productiu, principalment d’horta, important, i reconegut, cada vegada més, arreu del món.

Que l’agricultura del Baix Llobregat va molt més enllà de l’àmbit estricte del Parc Agrari, i tant en l’àmbit del Parc com en la resta de la comarca la pagesia pateix un oblit permanent per part de la Conselleria d’Agricultura.

Que el relleu generacional a la comarca, com en la resta de Catalunya, és l’assignatura pendent dels governs de la Generalitat. Omplir discursos dient que no es pot fer un país sense pagesia, no serveix per a que persones joves s’incorporin a l’activitat agrària. Els reptes i les dificultats a què s’ha d’afrontar el sector esperonen a molt pocs a emprendre el camí de la incorporació.

Que en un entorn urbà com el nostre, qualsevol ingerència en l’espai agrari provoca un greu perjudici a l’activitat. Els camps abandonats són una d’aquestes ingerències. El DARP té eines per a que els propietaris absentistes mantinguin els camps nets. Els horts il·legals, les activitats no permeses però tolerades, les infraestructures mig acabades, són només algunes de les pertorbacions que provoquen major impacte en l’agricultura periurbana.

Que en els darrers anys, i cada vegada més, el medi agrari és percebut per la ciutadania com un espai d’oci i esbarjo. L’administració té l’obligació de vetllar per a que la societat conegui i respecti a l’activitat  agrària.

Que la pagesia fa anys que suporta una davallada constant de preus, moltes vegades ruïnosos, on s’afegeix un augment desmesurat de determinats costos de producció. El Govern ha de posar en marxa els mecanismes a l’abast per garantir la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris.

Que els danys provocats per la fauna cinegètica des de fa ja molts anys a la comarca comporten unes pèrdues econòmiques inassolibles per a les explotacions agràries. En les àrees privades de gestió cinegètiques cal la declaració d’emergència cinegètica i garantir l’execució de les mesures excepcionals. En les zones de seguretat del parc agrari, el departament ha traspassat la seva responsabilitat, com a administració competent en gestió cinegètica, als Ajuntaments. El traspàs s’ha fet de manera precipitada, sense aportació de recursos econòmics per part del DARP i sense consens amb el sector. Els danys patrimonials reclamats per les pèrdues econòmiques produïdes en les explotacions degut a una mala gestió no són assumits pels Ajuntaments, a qui el departament n’atribueix la responsabilitat. Enmig d’aquesta confusió és la pagesia qui en rep les conseqüències.

Que en el darrer any s’han portat a terme a la comarca inspeccions a les explotacions agràries en el marc del Programa Nacional de Control Oficial de la Higiene de la Producció Primària Agrícola i de l’Ús de Productes Fitosanitaris. El DARP ha demostrat no estar preparat per portar a terme aquestes inspeccions de manera rigorosa i eficaç, cosa que ha generat malestar en la pagesia de la comarca.

Que des de la Unió de Pagesos de Catalunya al Baix Llobregat, lamentem que la Consellera no es reuneixi amb els representants del sector en les seves visites al territori.

Que reclamem una reunió per a poder-li fer arribar, de manera extensa, quina és la preocupació de la pagesia del Baix Llobregat i del Parc Agrari.

Can Comas, El Prat de Llobregat, 11 de maig de 2017

 

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Bitácora Cal Notari. Guarda el enlace permanente.