Carta de la Unió de Pagesos con la Campanya Catalunya No al TTIP

[Castellano más abajo]

En el marc del Dia de la Lluita camperola, abril 17, 2017

No es pot deixar desaparèixer més camperoles i camperols

Aquesta setmana en què celebrem la Lluita Camperola, reiterem la nostra reivindicació de defensar l’agricultura camperola, des de la justícia social i ambiental.

L’agricultura camperola s’enfronta tot tipus d’agressions actualment:

 

Des de l’àmbit local, denunciem afectacions al territori com les línies d’alta tensió que travessen els nostres camps i boscos, en lloc de ser subterrànies, tal com ho reivindiquem a Begues, Olesa i Torrelles[1].

A nivell regional, estatal i europeu, ressaltem que els acords de lliure comerç com el CETA amb Canadà, l’ALECA amb els països del Magrib o les desenes d’altres tractats comercials signats o per signar, contemplen la lliure circulació de les mercaderies i de les inversions però mai defensen l’agricultura camperola, sinó tot el contrari. A nivell internacional, denunciem que aquests tractats de lliure comerç no fan sinó fomentar una competició mundial entre agricultors/es per benefici de les multinacionals[2].

Denunciem també un model agroindustrial especulatiu que, amb el suport de les empreses de l’agronegoci, els capitals financers, bancs i fons de pensions, fomenta un procés d’acaparament a escala mundial, vigent sobre les terres i l’aigua. Poc li importa a l’agroindústria l’èxode rural de famílies camperoles que acaben aglomerant als suburbis de les grans ciutats. No els importa el que es produeix ni per a què serveixen els aliments convertits en commodities. Del dia al dia, la inversió pot abandonar els camps de blat i redirigir-se cap les reserves de caça privada, els camps de golf o els casinos si hi ha més beneficis. Però si pensem en termes de seguretat alimentària i de resiliència, aquests no són detalls menors. Una família pagesa inverteix i defensa la seva principal eina de treball, la terra. L’agroindústria fa economia d’escala explotant milers d’éssers humans, de forma precària i temporal. L’agricultura camperola, a més de requerir mà d’obra més intensiva, s’organitza per repartir les activitats al llarg de l’any.

Aquestes polítiques agredeixen l’agricultura camperola aquí i a altres continents, i són responsables del saqueig dels territoris, la desertificació, el buidament dels territoris i l’expulsió de milers de persones als països d’origen, que s’enfronten a l’absurditat i la inhumanitat que representa la Fortalesa europea. L’impacte del sistema de producció i consum capitalista que acaba generant el canvi climàtic, així com les actuals guerres i conflictes, impacta a les poblacions més vulnerables en els països més empobrits. Per això, denunciem la política europea d’exclusió que es construeix al continent any rere any. Es tracta d’una política que ha implicat el retrocés dels drets humans i dels pobles; que obliga a acampar, que deté de forma forçosa i deporta, que criminalitza a les fronteres militaritzades del Sud i de l’Est d’Europa. L’evidència més gran són les persones desaparegudes, i la mort de milers de nenes, nens, durant el seu viatge per arribar a les fronteres europees.
Per això, reiterem la nostra resposta, a Catalunya, a nivell regional, europeu i internacional:

Ja n’hi ha prou de polítiques que buiden el camp i destrueixen l’agricultura camperola!

A baix els Tractats de Lliure Comerç!

Obrim JA les fronteres i assegurem vies segures!

Visca la Sobirania Alimentària i la solidaritat entre els Pobles!

[1] Gràcies per donar suport a la petició de la Plataforma Stop Alta Tensió al Baix Llobregat en aquest enllaç: http://stopaltatensiobaixllobregat.blogspot.com.es/2017/03/la-muntanya-no-suporta-mes-linies.html
[2] Consulta en aquest enllaç les activitats de la Campanya estatal NO al TTIP, CETA, TISA: http://www.noalttip.org/

 

****

VIDEO CON DECLARACIONES DE LA UNIÓ DE PAGESOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=HNjguMTc7h4

—————————————————————————————————–

En el marco del Día de la Lucha campesina, 17 de abril 2017

No se puede dejar desaparecer más campesinas y campesinos

Esta semana en que celebramos la Lucha Campesina, reiteramos nuestra reivindicación de defender la agricultura campesina, desde la justicia social y ambiental

La agricultura campesina enfrenta todo tipo de agresiones actualmente:

Desde lo local, denunciamos, por ejemplo, las líneas de alta tensión que atraviesan nuestros campos y bosques, en lugar de ser subterráneas, tal y como lo reivindicamos en Begues, Olesa y Torrelles[1].

A nivel regional, estatal y europeo, resaltamos que los acuerdos de libre comercios como el CETA con Canadá, el ALECA Con los países del Magreb o las decenas de otros tratados comerciales firmados o por firmar, contemplan la libre circulación de las mercancías y de las inversiones pero nunca defienden la agricultura campesina, al contrario. A nivel internacional, denunciamos que estos tratados de libre comercio no hacen sino fomentar una competición mundial entre agricultore/as[2].

Denunciamos también un modelo agroindustrial especulativo, con el apoyo de las empresas del agronegocio, los capitales financieros, bancos y fondos de pensiones, fomenta un proceso de acaparamiento a escala mundial, vigente sobre las tierras y el agua. Poco le importa a la agroindustria el éxodo rural de familias campesinas que acaban aglomerándose en los suburbios de las grandes ciudades. No les importa lo que se produce ni para qué sirven los alimentos convertidos en commodities. Del día a la mañana, la inversión puede abandonar los campos de trigo y redirigirse hacia las reservas de caza privada, los campos de golf o los casinos si más beneficios hay. Pero si pensamos en términos de seguridad alimentaria y de resiliencia, estos no son detalles menores. Una familia de campesina invierte y defiende su principal herramienta de trabajo, la tierra. La agroindustria hace economía de escala explotando a miles de seres humanos, de forma precaria y temporal. Al contrario de la agricultura campesina, la cual, además de requerir mano de obra, se organiza para repartir las actividades a lo largo del año.

Estas políticas agreden a la agricultura campesina aquí y en otros continentes, y son responsables del saqueo de los territorios, la desertificación, el vaciamiento de los territorios y la expulsión de miles de personas en los países de origen, que se enfrentan a la absurdidad y la inhumanidad que representa la Fortaleza europea. El impacto del sistema de producción y consumo capitalista que acaba generando el cambio climático, así como las actuales guerras y conflictos, impacta a las poblaciones más vulnerables en los países más empobrecidos. Por ello, denunciamos  la política europea de exclusión que se construye en el continente año tras año. Se trata de una política que ha implicado el retroceso de los derechos humanos y de los pueblos; que obliga a acampar, que detiene de forma forzosa y deporta, que criminaliza en las fronteras militarizadas del Sur y del Este de Europa. La evidencia más grande son las personas desaparecidas, y la muerte de miles de niñas, niños, durante su viaje para alcanzar las fronteras europeas.

Por eso, reiteramos nuestra respuesta, en Cataluña, a nivel regional, europeo e internacional:

Basta ya de políticas que vacían el campo y destruyen la agricultura campesina!

¡Abajo los Tratados de Libre Comercio!

Abrir YA las fronteras y aseguremos vías seguras!

Viva la Soberanía Alimentaria y la solidaridad entre los Pueblos!

[1] Gracias por apoyar la petición de la Plataforma Stop Alta Tensió al Baix Llobregat en este enlace: http://stopaltatensiobaixllobregat.blogspot.com.es/2017/03/la-muntanya-no-suporta-mes-linies.html
[2] Consulta en este enlace las actividades de la Campaña estatal NO al TTIP, CETA, TISA: http://www.noalttip.org/
Anuncios
Esta entrada fue publicada en Bitácora Cal Notari. Guarda el enlace permanente.